Sekretesspolicy

Integritetspolicy Viktig information om databehandling i samband med Google Analytics Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited. Om det ansvariga organet för databehandlingen som sker via denna webbplats har sin bas utanför det europeiska ekonomiska området och Schweiz, utförs tillhörande Google Analytics-databehandling av Google LLC. Google Ireland Limited och Google LLC. nedan kallas "Google". Google Analytics använder "cookies", som är textfiler som sparats på webbplatsens besökares dator, för att hjälpa webbplatsen att analysera deras användning av webbplatsen. Informationen som genereras av cookien (inklusive den trunkerade IP-adressen) om användningen av webbplatsen kommer normalt att överföras till och lagras av Google. Google Analytics används uteslutande med tillägget "_anonymizeIp ()" på denna webbplats. Denna förlängning säkerställer en anonymisering av IP-adressen genom trunkering och utesluter en direkt personlig referens. Via denna förlängning avkortar Google webbplatsbesökarens IP-adress inom EU: s medlemsländer eller andra parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i exceptionella situationer kommer webbplatsbesökarens fullständiga IP-adress att överföras till Googles servrar i USA och trunkeras där. IP-adressen, som tillhandahålls av webbplatsens besökares webbläsare vid användning av Google Analytics, kommer inte att slås samman av Google med andra data från Google. På platsoperatörens vägnar kommer Google att använda den information som samlas in för att utvärdera användningen av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteten och för att tillhandahålla andra webbplats- och internetrelaterade tjänster till webbplatsoperatören (artikel 6 (1) (f)). BRP). Det legitima intresset för databehandling ligger i optimeringen av denna webbplats, analysen av användningen av webbplatsen och anpassningen av innehållet. Användarnas intressen är tillräckligt skyddade av pseudonymisering av deras data. Google LLC. har bekräftat att de uppfyller EU-U.S.A. Ram för integritetsskydd och på den grunden ger de en garanti för att följa europeisk dataskyddslagstiftning. Uppgifterna skickas och länkas till Google Analytics-cookies, t.ex. användar-ID eller reklam-ID kommer att raderas automatiskt efter 50 månader. Radering av data vars lagringsperiod har uppnåtts görs automatiskt en gång i månaden. Webbplatsbesökaren kan vägra att använda cookies genom att välja lämpliga inställningar i sin webbläsare. Webbplatsbesökaren kan också förhindra Google från att samla in information (inklusive deras IP-adress) via cookies och bearbeta denna information genom att ladda ner webbläsarens plugin och installera den: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Webbplatsbesökaren kan förhindra datainsamling via Google Analytics på denna webbplats genom att klicka här. En "opt-out cookie" ska sedan tillämpas som ska förhindra all framtida insamling av webbplatsens besökares data när du besöker denna webbplats. Mer information om databehandling och användning av Google, inställningar och inaktiveringsmöjligheter finns i Googles sekretesspolicy (https://policies.google.com/privacy) samt i Google Ads-inställningar (https: // adssettings .google.com / autentiserad)